Aktuellt‎ > ‎

171108 Till vårdnadshavare med barn på Högaholmsskolan

skickad 8 nov. 2017 05:11 av HHGR Admin

Information om händelse i Högaholmsskolans närområde!

 

I dag har en maskerad person med kniv synts till i Högaholmsskolans närområde. Personal som fått kännedom om detta har uppfattat händelsen som hotfull men ingen har kommit till skada. Jag vill betona att personen inte varit inne på Högaholmsskolans skolområde. Händelsen är polisanmäld och polis har varit i området under hela skoldagen.

 

Skolledningen tar händelsen på största allvar och har hållit skolan låst under dagen i enighet med våra rutiner. Eleverna har haft rast inomhus. Personal har varit på skolgården under hela dagen för att hålla uppsikt.

 

Vi vill att ni som vårdnadshavare får kännedom om händelsen och vid behov kan prata med era barn om det.

 

Har du frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att kontakta skolledningen.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Anders Lassnack

Rektor Högaholmsskolan

Comments