Aktuellt‎ > ‎

Experiment i förskoleklass!

skickad 7 maj 2018 00:21 av HHGR Admin

Vi jobbar med tvärgrupper där eleverna får möjlighet till att utföra olika experiment. Eleverna får komma på egna hypoteser och sedan testa dessa hypoteser samt observera vad som händer. Processen leder till att eleverna undersöker olika naturfenomen som till exempel vatten och luft.  Undersökningarna av de olika egenskaperna utvecklar elevernas nyfikenhet och utvecklar deras kunskaper som grundas på upplevelser.

Syftet med experiment i förskoleklass är att eleverna utforskar de olika fenomen i naturvetenskap. Genom att eleverna utforskar sin omgivning får eleverna möjligheten att förstå sin omvärld samt förstå sin egen roll i omvärlden.

Vi genomförde nedanstående tre experiment:

  • kissande flaskan
  • det magiska ägget
  • utforska densitet med vatten, olja, sirap och karamellfärg
Comments