Aktuellt‎ > ‎

Inga beslut om placering eller bygge av Högaholmsskolan är ännu fattade

skickad 16 okt. 2015 09:00 av Okänd användare

Den 15 oktober fattade stadbyggnadsnämnden beslut om att den nya detaljplanen för Lindängens centrum ska ut på samråd 1 november–30 december 2015. I stadsbyggnadskontorets planförslag står det att en ny Högaholmsskola för cirka 550 elever ska byggas där Lindgården i dag ligger och att bostäder ska byggas på den plats där Högaholmsskolan finns i dag.

Det är viktigt att påpeka att stadsbyggnadsprocessen fortfarande är i ett tidigt skede och att det inte finns några beslut att riva Lindgården som ligger på en fastighet som Malmö stad inte äger.

Eftersom antalet grundskoleelever i Malmö ökar snabbt så har grundskoleförvaltningen på sikt behov av flera skolor i Lindängen. Lindängeskolan kommer att finnas kvar på sin nuvarande plats, Högaholmsskolan kommer på sikt att byggas om eller flyttas och en ny skola vid Fosie kyrkby planeras. Grundskoleförvaltningen tittar fortfarande på olika alternativ och kommer att fatta ett inriktningsbeslut under 2015 eller 2016. Det finns än så länge inga beslut om var skolorna ska ligga, hur stora de blir eller i vilken ordning de byggs.

Skolan kommer att informera elever, vårdnadshavare och personal när grundskolenämnden fattar beslut som rör Högaholmsskolan.

Anders Lassnack
rektor

Comments