Aktuellt‎ > ‎

Skolans digitalisering!

skickad 13 mars 2018 03:29 av HHGR Admin
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumenten för grundskoleutbildningen ändrats. Den reviderade läroplanen träder i kraft den 1 juli 2018. Vi på Högaholmsskolan arbetar kontinuerligt med våra elevers digitala kompetens. Nedan ser ni ett litet axplock av vad vi har jobbat/jobbar med:

Årskurs 1 och 2
Baskunskaper i användandet av ChromeBooks, skapa/skriva i dokument, använda kompensatoriska hjälpmedel så som ILT(inläsningstjänst), IntoWords m.m.


Årskurs 3, 4, 5 och 6
Baskunskaper i programmering -  vad är programmering?Analog programmering - eleverna fick skriva kod efter bestämda kommandon till banan/spelet som vi skapade av papper, därefter agerade elev 1 robot och elev 2 programmerare för att testa om den skrivna koden fungerade med roboten och banan/spelet.


För att förstå vikten av hur viktigt det är med tydlighet och noggrannhet när man programmerar genomförde vi övningen "rita och beskriv". 


Roboten Blue Bot använde vi för att programmera samtidigt som vi övade på geometriska former och avstånd.


Vår senaste utmaning är att börja bygga/programmera robotar med hjälp av Lego Education, vilket uppskattas av både stora som små.


"Varje elevs bästa digitala skola"

Comments