Aktuellt‎ > ‎

Välkomna till läsåret 2016-2017 !

skickad 28 aug. 2016 02:28 av Anders Lassnack
Nu har ett nytt läsår äntligen startat och vi är i full gång med skolarbetet.
Det här läsåret gör vi en särskild satsning på att främja ditt barns närvaro i skolan.
Alla vårdnadshavare har tagit emot information om hur vi i Malmö Stads kommunala hanterar frånvaro.
På Högaholmsskolan har vi uppmärksammat att flera av våra elever kommer sent till skolan på morgonen.
Vi vet av erfarenhet att en sen ankomst påverkar ditt barns inlärning negativt. Stötta därför ditt barn att komma i tid på morgonen.

Arbetet med att få en ny fin paviljong på plats drar tyvärr ut på tiden. Jag har därför bett vår fastighetsförvaltare att man ska iordningsställa
den avspärrade marken så att vi kan använda den i väntan på att paviljongen kommer på plats. Man har sagt att detta arbete ska påbörjas vecka 35.

Jag hälsar alla våra elever och er vårdnadshavare varmt välkomna till det nya läsåret, tillsammans gör vi det till ett riktigt bra läsår för våra elever.

Anders Lassnack
Rektor Högaholmsskolan
Comments