Välkommen till Högaholmsskolan!


Högaholmsskolan är en skola med stort engagemang. Vi har fantastiska elever och medarbetare som arbetar stenhårt varje dag.


Vi bryr oss, därför ställer vi krav

Vi anser att man som skola måste ha höga förväntningar på eleverna och ställa tydliga krav. Med förväntningar och krav så växer man som människa. Vi på Högaholmsskolan strävar alltid efter att eleverna skall växa i sina kunskaper samtidigt som de växer i sin sociala mognad.

Vi har idag ca 315 elever från årskurs F-6. Vi har även en förberedelseklass för nyanlända elever årskurs 4-6, samt ett fritidshem med ca 150 elever inskrivna. Skolan är belägen väldigt nära ett parkliknande grönområde. Detta skapar möjlighet för aktiva raster för våra elever.

Trygghet

Vi på Högaholmsskolan menar att ämneskunskaper och trygghet måste gå hand i hand. För att kunna utvecklas i skolan måste man vara trygg och ha goda relationer till såväl vuxna som klasskamrater.Genom ett kollegialt arbetssätt bland våra medarbetare så formas det en trygghet kring varje elev.  För att just ditt barn skall känna sig tryggt har vi förutom fritidspedagoger, förskolelärare, elevassistenter och lärare en hel stab av professionella medarbetare som arbetar med detta dagligen inom ramen för elevhälsan.


Tillsammans är vi starka!Skolledningen

Rektor: Anders Lassnack